4 Ekim 2013 Cuma

Özne Eylem Uyumu


Özne Eylem Uyumu

1)     Tekil özneyle tekil, çoğulla çoğul eylem kullanılır.
The boy gets up early.
The boys get up early.

2)     And ile birleşen iki ad öbeği çoğul ad gerektirir.
Ziya and İsmail are in school now.

3)     Topluluk adı topluluğun bütünü düşünülünce tekil eylem gerektirir, üyeler tek tek düşünülürse çoğul eylemle kullanılır.
The jury has been considering the case.
My family have decided to move to Ankara.

4)     Birleşik kavramlar tekil eylemle kullanılır:
              Bread and butter is very delicious.

5)     Ölçü ve matematiksel eşitlikler bütün olarak düşünüldüklerinde tekil eylemle kul­lanılırlar.:

Two and three is five.
Ten dollars is too much for this book.

6)        There - yapısındaki tümcelerde asıl özne durumu belirler; eğer There'den sonra gelen ilk ad öbeği tekilse           
         "is", çoğulsa "are" kullanılır.

There is a book and three pencils on the table.
There are two books and a pencil on the table.

7)     V + ing ve to + V yapıları tekildir. Swimming is useful.
To get up late is not good for health.

8)     Göndergeleri çoğul olan sıfat tümcecikleri çoğul eylem gerektirir:
Those (people) who are late for work will be punished.

9)     Adıldan önce gelen adlar or ya da nor ile bağlanırsa üç olasılık söz konusudur:

a)     İki ad da tekilse adıl kullanılır:
        Neither Ali nor Mehmet does his homework.

b)     ikinci ad tekilse tekil eylem kullanılır:
                 Neither the students nor the teacher comes today.

c)     İkinci ad çoğulsa çoğul eylem gerekir:
                 Neither the teacher nor the students come today.

10)  Şu adıllar tekildir, tekil eylemle kullanılır:
       Another, anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everthing, many a, one, 
       neither, neither one, nobody, no one, nothing, so­mebody, someone, something.

  Some ve türevlerinin olumlu, any ve türevlerinin olumsuz ve soru tümcelerinde kulla­nıldıkları unutulmamalıdır.

11)   Both, many, few, several çoğul eylemlerle kullanılır:
        Both work very hard.
        Many want to go abroad.
       Few learn French nowadays.

12) Much, little, a little kütle adlarıyla ve tekil eylemlerle kullanılır
      We don't have much tea left.
      There is a little water in the glass.
       We have got little money.

13)   Each, every, either, neither tekil eylemlerle kullanılır.
        Each of them is broken.
        Neither plan suits them.

14)   All, any, none, some kullanıma göre tekil ya da çoğul olabilir:
        Not all food is good to eat.
        All children like playing.
         None of the telephones is/are Working.

15)   Tümcede özne ve eylem arasında gelen sözcükler özneyi etkilemez.
         The man in addition to his ten children is leaving soon.
         The teacher along with his students is viewing a film.
         One of the most enjoyable parties was given by him.

16)   Bazı adlar her zaman çoğul haldedir ve çoğul olarak kullanılırlar:
         trousers, pants, jeans, sunglasses, thanks, scissors, etc.
         His pants are still at the cleaner's.
         Your thanks are enough for me.

Fakat "a pair of" veya "a word of" gibi deyimlerle kullanıldıklarında tekil olarak kullanılırlar.

         That pair of pants is dirty.        
         A word of thanks is enough.

17)    "A number of" ile çoğul "the number of" ile tekil eylem kullanılır:
         A number of students were missing from class.
         The number of Iranian students in class is small.

18)   Bir zaman parçası, para, ağırlık v.s. bildiren deyimler şekil olarak çoğuldur fakat tekil eylemle kullanılırlar.
         Two weeks is enough time for a nice vacation.

         Ten gallons of gasoline costs a lot of money.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica