7 Eylül 2014 Pazar

Kötü Duygularla İlgili Sıfatlar


Türkçe Okunuşlarıyla Birlikte


Tell, SAY,Speak,Talk Arasındaki Farklar

Tell, SAY,Speak,Talk Arasındaki Farklar


TELL (told, told)

Birine bir şeyler anlatmak; genellikle bilgi ve yönerge verirken kullanılır.
Bilgi aktarmak.
Bir şeyin yapılamasını söylemek. (+ to infinitive)
hikaye anlatmak (to tell a story)
Tell me about your holiday then. (O zaman bana tatilini anlat.)
(+ two objects) Can you tell me the way to the station? (Bana istasyona giden yolu anlatabilir misin?)
[FORMAL] He told us of his extraordinary childhood. ([RESMİ] Bize olağandışı çocukluğunu anlattı.)
[+ (that)] Did you tell anyone (that) you were coming to see me? (Beni görmeye geldiğini kimseye söyledin mi?)
[+ speech] "I'm leaving you, " she told him. ("Seni terkediyorum.' dedi ona.)
[+ to infinitive] I told her to go home. (Ona eve gitmesini söyledim.)

SAY (said, said)

Söylemek. Kelimeleri ya da sesleri telaffuz etmek; bir düşünceyi, fikri ya da öneriyi dile getirmek, bir gerçeği ya da talimatı ifade etme.
Small children find it difficult to say long words. (Küçük çocuklar uzun kelimeleri söylemekte zorluk çekerler.)
She said goodbye to all her friends and left. (Bütün arkadaşlarına elvada dedi ve gitti.)
[+ speech] "I'm going out this evening, " she said. ("Bu akşam gidiyorum,' dedi.)
[+ (that)] The doctors say (that) it will take him a few weeks to recover. (Doktorlar iyileşmesinin bir kaç hafta alacağını söylüyor.)
The offer was so good that I couldn't say no. (Teklif o kadar iyiydi ki hayır diyemedim.)

SPEAK & TALK


Speak to-with someone / talk to-with someone: Birisi ile konuşmak

Speak / talk about something: Bir konu hakkında konuşmak


Speak

Dillerde;
We speak English. (İngilizce konuşuruz.)
Konuşma şeklinin söylendiği durumlarda;
Will you speak slowly? (Yavaş konuşur musun?)

Telefonda;
Can I speak to Meral, plase? (Meral ile konuşabilir miyim, lütfen?)
Bir kişinin konuştuğu durumlarda;
The teacher spoke for ten minutes about the exam. (Öğretmen sınav hakkında on dakika konuştu.)
Resmi durumlarda;
May I speak? (Konuşabilir miyim?)

Talk

İki veya daha fazla insanın beraber konuştuğu durumlarda;
All the students are talking about the exam. (Tüm öğrenciler sınav hakkında konuşuyorlar.)

Belli yapılarda;

Talk business (İş konuşmak)
Talk sense (Makul konuşmak)
Talk nonsense (Boş konuşmak)
Talk rubbish (Saçma konuşmak)
Don't talk nonsense! (Boş konuşma!)

Tell, SAY,Speak,Talk Arasındaki Farklar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica