16 Temmuz 2014 Çarşamba

Wish / If Only (Keşke)

Wish / If Only (Keşke)


Türkçe’de genelde “keşke” olarak çevrilen ve dilek ve temennilerden bahsedilirken kullanılan kalıptır.

Wish/If Only + Past Tense
► Eğer past tense’li cümlelerle birlikte kullanılırsa geçmişten bahsetmez, şimdiki zamanlı anlamlar için kullanılır. Ayrıca bu kalıpta was yerine genede were kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

- I wish I were more handsome.  (Keşke daha yakışıklı olsaydım.)

- If only I had a car! (Keşke bir arabam olsa.)

- She wishes she could swim. (Yüzebilmeyi çok istiyor / diliyor)

- I wish I were in Antalya now. (Keşke şimdi Antalya’da olsaydım.)

- If only the school weren’t so far!  (Keşke okul bu kadar uzak olmasaydı.)

- I wish I had a lot of money. (Keşke çok param olsa.)- I wish my father were here now. (Keşke babam şimdi burada olsa.)

- I wish he helped me. (Keşke bana yardım etse.)

- I wish my wife could drive. (Keşke karım araba kullanabilse.)

- I wish I were better. (Keşke daha iyi olsam.)

- He wishes he knew the answer. (Keşke cevabı bilsem diyor.)

Wish/If only + past perfect
► Eğer past perfect tense’li cümleyle birlikte kullanılırsa geçmişle ilgili dileklerden bahseder. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

- I got a low mark from maths. I wish I’d studied harder.  (Matematikten zayıf aldım. Keşke daha çok çalışsaydım.) 

- You’ve broken the vase. If only you’d been more careful! (Vazoyu kırdın. Keşke daha dikkatli olsaydın.)

- I wish I hadn’t sold that car. (Keşke o arabayı satmasaydım.)

- I wish they had left earlier. (Keşke daha erken ayrılsaydılar.)

- I wish I had given him the money. (Keşke parayı ona verseydim.)

- I wish I had been more careful. (Keşke daha dikkatli olsaydım.) 

- He wishes he hadn’t stolen the money. (Keşke parayı çalmasaydım diyor.)


► Konuşan kişinin şu andaki bir durumla ilgili memnuniyetsizliğini, kızgınlığını veya gelecekte bir değişiklik olmasını istediğinde kullanılır. Bu kalıpta bir özne, would ve fiilin birinci hali kullanılır. Ancak bu kalıptawould’dan önce I ve we özneleri kullanılmaz.

- I wish you wouldn’t ask me so many questions. (Keşke bana bu kadar çok soru sormasan.)

- I wish it would stop raining. (Keşke yağmur dursa.)

- I wish they wouldn’t make so much noise. (Keşke bu kadar çok gürültü yapmasalar.)
Wish / If Only (Keşke)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica