14 Ekim 2014 Salı

KPDS Test teknikleri


KPDS Test teknikleriDİREKT BİLGİ SORULARI
YAZARA - PARAGRAFA GÖRE
 DİKKAT ! :
SİZİN FİKRİNİZ VE YORUMUNUZ SORULMUYOR !
Soru Kökü
Anlamı
• According to the writer/ author,...
yazara göre....
• According to the passage
paragrafa göre...
• It is stated in the passage that...
• It is argued in the passage that...
• It is suggested in the passage that
parçada anlatıldığına göre..
• The writer author/ points out that...
• The author argues that...
• The writer explains that...
• The writer suggests that
• The writer is of the opinion that..
yazarın söylediğine göre....
• The passage explains that...
• The passage makes the point that...
• The point made in the passage is that...
• One essential point made in the passage is that...
paragrafın anlattığına göre...
• The writer makes the point that...
yazarın dediğine göre...
• It is pointed out in the passage that...
• It is explained in the passage that...
• It is suggested in the passage that...
• It is obvious from the passage that...
• It is clear from the passage that...
paragrafta anlatıldığına göre
• As (it is) pointed out in the passage,...
• As (it is) mentioned in the passage,...
• As explained in the passage that...
paragrafta anlatığına göre...
• We see in the passage that...
paragraftan anladığımız üzere..
NOT: YUKARIDA VERİLEN SORU KÖKLERİNİN BİREBİR TERCÜMESİ VERİLMEMİŞTİR. ANCAK SORU KÖKLERİ SINIFLANDIRILARAK BENZER/ AYNI ANLAMA GELENLER BİR ARADA GÖSTERİLMİŞTİR.

ÖNERİ
Direk çıkarım sorularında hata yapma olasılığınız çok düşüktür. Bundan dolayı özellikle bu sorular üzerinde durun.

 
2) YORUM SORULARI
Bu sorular sizi uğraştıracak olanlardır. Yorum yaparak seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu soran soru türüdür.
YORUM SORULARI
 

• One understands from the passage that...
• One infers from the passage that...
paragraftan anlaşıldığına göre..
• One can/ may conclude from the passage that...
• One can/may infer from the passage that...
pargraftan çıkarılabilecek şu sonuca göre...
• The author concludes that
yazarın vardığı sonuca göre...
• From the passage we undewrstand that...
• From the passage we learn that..
• We learn from the passege that...
• We can undewrstand from the passage that...
• We can infer from the passage that...
paragraftan anladığımıza göre / kadarıyla...
• As (it) can be understood from the passage...
• As we learn from the passage...
• As we can understand from the passage...
paragtaftan anlayabileceğimiz kadarı ile...
• It can be inferred from the passage that...
• It is understood from the passage...
paragraftan çıkarılabilecek şu sonuca göre..
• The passage implies that
• It is implied in the passage that
paragrafta kast edildiği kadarı ile
• It is shown in the passage that..
paragtafta gösterildiği kadarıyla...

3) ANA FİKİR SORULARI
 Parçanın en genel cümlesi onun ana fikridir. Ana fikir sorularının genellikle geniş zamanda olduğuna dikkat ediniz .

İPUCU:
Paragrafta olumsuz bağlaçlar var ise genellikle ana fikir bu bağlaçların içinde cümlededir. However, but, nevertheless, nonetheless, vs, gibi (bakınız; İngilizce Sınav Teknikleri)

 
ANA FİKİR SORULARI

• The passage is mainly concerned with...
• The pasage largely deals with...
• The main concern of the passage...

• The main subject of the passage...
• The main idea of the passage is that...
• Tha main point of the message is that...
• Tha main argumant of the passage is that...

• The passage describes...
• The passage emphasizes...
• The passage gives a general account of...
• In this passage, the writer has set out...


İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR 2
CÜMLE BAĞLAÇLARI
TRANSITIONS
İngilizce'de cümleleri anlam bakımından birbiren bağlamak için "Transition" bağlaç grubu kullanılır. Bu bağlaç türünün yapısal özelliği (Gramer) şu şekildedir:

CÜMLE.BAĞLAÇ,CÜMLE
Yani; Transition bağlaçları iki cümle arasına gelerek onları anlam bakımından bağlar ve Transition bağlaç türünden hemen sonra virgül kullanmak şarttır. Daha iyi anlaşılması için aşağıda bazı örenkler vereceğim:
a) BUT (CONJUNTION)= AMA, FAKAT :  He studied hard, but he could not pass
b) HOWEVER (TRANSITION) = AMA, FAKAT = He studied hard. However, He could not pass.
********** DİKKAT ! NOKTALAMA İŞARETLERİ SİZE KPDS, TOEFL, ÜDS GİBİ SINAVLARDA İP UCU OLACAKTIR. MUTLAKA DİKKAT EDİN ******
TRANSITION BAĞLAÇLARINI ÖĞRENMEK
 Bu bağlaçlar yapısal açıdan aynıdır. yani hepsi iki cümle arasına girer, önlerinde nokta ve kendilerinden sonra virgül kullanılır. Bu bağlaçları anlamları balımından öğrenirseniz hem günlük yaşamda, hem işinizde ve hem de sıvalarda soruları kolayca çözmede başarılı olursunuz.
ÖNEMLİ NOT:
Paragraf tamamlama, cümle tamamlama, Verilen cümlenin eş anlamı, çeviri soruları gibi soru türlerini yapabilmek için mutlaka bağlaçları iyi bilmek gerekir.
ZITLIK (CONTRAST)

however, on the other hand , conversely, in contrast, nonetheless, nevetheless, even so, inspite of this
I woked hard. However, I could not pass


SONUÇ (BUNAN DOLAYI)

therefore, as a consequence, as a result, consequently, for this reason, thus, hence, accordingly
I did not study hard. Therefore, I failed


İLAVE FİKİR (DAHASI)

Also, In addition, further, furthermore, moreover, more and more, besides
Jane is a laweyer. Besides, she is a mother to two children


SIRALAMA

First, second, third...
Firstly, secondly, thirdly...ZAMANA GÖRE SIRALAMA

At first, afterwards, later, then, in the meantime, meanwhile
I had breakfast this morning. Afterwards, I left for work


ÖRNEKLENDİRME

For example, for instance, to illustrate
There are huge cities in Turkey. For example, İstanbul is pne pf the biggest cities in the world.

FOR EXAMPLE + CÜMLE GELİR**
SUCH AS + İSİM ( .......... such as İstanbul, Ankara and İzmir)
BENZERLİK

Similarly, correspondingly, in the same way
Long viechles dirve slow down in the city centre. Simirlarly, other viechles must also keep slow


VURGU (Bir önceki anlamı güçlendirmek)

In fact, indeed, as a matter fact, actually
İstanbul is one of the  biggest cities in Turkey. In fact it is the biggest city in Turkey.


AÇIKLAMA, YENİDEN ANLATMAK

In other words, put it in a different way , That is
She is a vegeterian. That is, she does not eat meat


DÜZELTME

Rather
He was elected to be the president. Rather, it was by chance


YOKSA

Or else,  otherwise
We must hurry. Otherwise, we will be late


SONUÇ

In conclusion, briefly, in shortly, to sum up

NOT : Elbette ki ingilizce'de daha fazla bağlaç vardır. ancak temel olarak bilmeniz gerekenler yukarıda sınıflandırılmış ve örneklendirilmiştir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica