14 Ekim 2014 Salı

İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR | COORDINATING CONJUNCTIONS

İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR

COORDINATING CONJUNCTIONS


       İngilizce'de birden fazla sözcüğü, tamlamayı ve cümleyi bağlamaya yaran bağlaçlara Coordinating Conjuntions denir. Bu bağlaçların yapısını bilmeniz İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilmek için oldukça gereklidir.

Özellikle sınavlara hazrılananların tüm bağlaç türlerini ve yapılarını bilmeleri şarttır. Bağlaçların yapılarını bilerek zaman kazanır ve cümle tamamlama sorularında hangi bağlaçtan sonra veya önce neyin gelmesi gerektiğini bileceksiniz.
AND
(ve)
birden fazla sözcüğü bağlar
iki cümleyi bağlar (genellikle araya virgül gelir)
 - Jane and Mike are in the dining room
 - It was sonowing heavily , and there was a strom.
 - It was sonowing heavily  and there was a strom. (nadiren virgülsüz)BUT
(fakat, ama)
İki anlamı bağlar. Her zaman zıt anlam beklemek gerekir
İki cümle arasında (,) ile kullanılır
- This car is beautiful but expensive
- This car is beautiful, but it si expensive.OR
(ya da, yoksa)
iİki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır.
- We must hurry, or we will be lateSO
(BUNDAN DOLAYI)
İki cümle arasında (,) virgül ile kullanılır ve ASLA CÜMLEYE SO İLE BAŞLANMAZ!
 - Jack was tired, so hewent to bed early
- We are late, so we must hurryFOR
(ÇÜNKÜ)

CÜMLE , FOR + CÜMLE
For + İsim
genellikle "for + isim kullanılır" ve "for" dan önce virgül elbette olmaz .

FOR + CÜMLE
"for" iki cümle arasına gelerek " because" gibi kulalnılabilir, ancak "for" dan önce (,) virgül  kullanmak şarttır !
 
- I went to the market for some bread. ( ANLAM "İÇİN")

A) I don't want to leave İstanbul, for I love to live here
B) I don't want to leave İstanbul because I love to live here

"a" ve "b" cümlelerinin anlamları AYNIDIR! Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!...YET = BUT
(FAKAT, AMA)
"YET" Cümle sonunda ve Present Perfect tens ile "Henüz" anamında kullanılır.

CÜMLE  , YET CÜMLE
İki cümle arasında (,) virgül ile " yet" aynen "but" olarak kullanılır.
Yani:
 ,yet = but
 - I have not finished my work yet


a)
She did not study hard, yet she passed all her eaxams
b) She did not study hard, but she passed all her eaxams

"a" ve "b" cümlelerinin anlamları aynıdır. Eş anlam sorularında bol bol soru gelir!.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
2
Ders notları sayfamızda sizler için İngilizce sınavlarında işinize yarayacak önemli bilgiler ve kurallar vereceğim. Aşağıda bahsedeceklerimin tümü kural olmasa da genellemeler dayanmaktadır.

Bu kuralları (genellemeleri) verdiğim derslerimde, notlarımda ve  kitaplarımda (İNGİLİZCE SINAV TEKNİKLERİ) kullanıyorum. Burada vereceğim örnekler ve anlatımlar terimlerden uzak ve anlaşılması kolay olsun diye öğrenci ders notu havasında yazılmıştır.
İNGİLİZCE'DE DEVRİK CÜMLELER - INVERSION
Günlük hayatta ve resmi yazışmalarda devrik cümle yapısı tercih edilmez. Basit ve düzgün söylemek dururken kimse devrik bir yapı kullanarak karşı tarafa bir şeyler anlatmaya çalışmaz. Devrik yapı (Inversion) genellikle şiir, makaleler, tiyatro oyunları gibi sanatsal amaçlar için kullanılır ve cümlelere farklı bir hava katar.

Türkiye'de ise devrik yapı (ingilizce) sadece akademik sınavlarda soru olsun diye kullanılır. İlk bakışta zor gibi görünse de,  karşımıza soru olarak çıktığı zaman fark edip çözmesi en kolay soru tipidir bana göre.

ÖRNEKLER:
a) I have never seen snow before
b) Never have I seen snow before

a ve b cümlelerinin anlamları aynıdır. Sadece dinleyiciye verdikleri hava farklıdır. Sınavda ise iki cümle aynı soruda olamaz! Çünkü ikisi de doğru cevap olur.
DEVRİK CÜMLELER NASIL YAPILIR ?
İngilizce'de devrik cümleler OLUMSUZ ZARF (ADVERB) ların cümle başına getirilmesi ile yapılır.
ZARF
ZAMANA GÖRE YARDIMCI FİİL
ASIL CÜMLE
Never
have
I seen snow
Rarely
do
I visit her
Seldom
does
She visit me
Scarcely
had
I got out of bed when the doorbell rang.
No sooner
had
he finished dinner, when she walked in the door
Not only
was
he a tecaher, but also....
SO + SIFAT İLE DEVRİK CÜMLELER
So strange was the situation that I couldn't sleep.
So difficult is the test that students need three months to prepare

SUCH + YARDIMCI FİİL
Such is the moment that all greats traverse.
Such is the stuff of dreams.

ÖNEMLİ İP UCU
Bir cümlenin başında olumsuz zarf görüyorsanız peşinden YARDIMCI FİİL gelmesi gerektiğini unutmayın.

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ:
_________________________________ when he lived in New York.

A) Never he visited the Empire State Building : NEVER'DAN SONRA YARDIMCI FİİL YOK, ELENİR
B) Never did he visit the Empire State Building : DOĞRU CEVAP, YARDIMCI FİİL + ZAMAN DOĞRU
A) Never has he visited the Empire State Building : YARDIMCI FİİL VAR AMA ZAMAN YANLIŞ (PAST OLMALI)
A) Never visited he the Empire State Building : YARDIMCI FİİL YOK, ELENİR
A) Never he did visited the Empire State Building : YARDIMCI FİİL YANLIŞ YERDE, ELENİR

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
1
Ders notları sayfamızda sizler için İngilizce sınavlarında işinize yarayacak önemli bilgiler ve kurallar vereceğim. Aşağıda bahsedeceklerimin tümü kural olmasa da genellemeler dayanmaktadır.

Bu kuralları (genellemeleri) verdiğim derslerimde, notlarımda ve  kitaplarımda kullanıyorum. Burada vereceğim örnekler ve anlatımlar terimlerden uzak ve anlaşılması kolay olsun diye öğrenci ders notu havasında yazılmıştır.

İNGİLİZCE'DE VİRGÜL (,) DEN SONRA NELER GELEBİLİR?
Çoğunuz " Virgül" ile uğraşamam, zaten noktalama işaretleri ile aram iyi değildir" diyebilirsiniz. Ben bunu öğrencilerimden çok duydum. Hatta ne zaman bu konuyu açsam " Hocam boş ver virgülü, sen bize daha önemli konular anlat" derler.

Ama kazın ayağı öyle değil ! Virgül deyip geçmeyin sakın. Virgül kullanımı bilerek çok soru çözebilirsiniz !!!
Virgül bilgisi, Paragraf tamamlama soruları, cümle tamamlama soruları ve gramer soruları bölümlerinde işinize çok yarayan bir bilgidir.
 
ANA CÜMLE
VİRGÜL
BAĞLANAN CÜMLE & KELİME
We went out to see our boss
,
Cüme ortası bağlaçları (conjuncitons)

but he did not see us
so we saw him fire the lawyer
for we wondered what will happen
or he was going to get angry with us
and we started watching him
yet he did not recognize us
We went out to see our new visitors
SIFAT CÜMLECİKLERİ (ADJECTIVE CLAUSES)
which suprised them.
most of whom were from Poland
 
We went out to see our new visitors
ZITLIK GÖSTEREN İKİ BAĞLAÇ İLE
while
others stayed in the class
whereas others stayed in the class
İKİ CÜMLE ARADA BİR BAĞLAÇ OLMADAN (,) İLE BAĞLANAMAZ:
YANLIŞ We went out to see our boss, he did not see us.

VİRGÜL DEN SONRA ASLA "THAT" GELMEZ !
Bu aslında sıfat cümleciklerinde kural olarak anlattığımız bir dip nottur. Ama sınavlarda ____ , that____ görürseniz hemen eleyin.
İNGİLİZCE OKUMA VE PARAGRAF SORULARINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAĞLAÇLAR
Eğer size verilen paragraf veya cümlede "that is", "in other words", "namely", "that is to say" bağlaçları kullanılmış ise daha önce verilen cümlenin açıklaması verilmiş demektir. Bu bağlaçları gördüğünüz zaman önceki cümle ile ilgili soru beklemelisiniz.
Bu bağlaçların yardımı ile sadece paragraf veya okuma soruları değil, ayrıca verilen cümleyi en iyi tamamlayacak cümleyi bulma soruları da çözülebilir. Örneğin eğer bize "That is" gibi bir bağlaçtan önceki cümlenin ne olduğu soruluyorsa soruyu çözmek gayet kolaydır.
Örnek
............................ That is, he was punnished to be executed.
a) The murderer was sentenced to death.
b) The murderer was arrested
Bu bağlaçların Türkçe tam karşılıkları şöyledir:
>> That is = yani...
>> On other words = başka bir değişle
>> Namely = yani
>> That is to say = diyeceğim o ki, yani

Örnekler:
- The murderer was sentenced to death. That is, he was punnished to be executed.
   " sentenced to death = punnished to be executed"
- All the newspapers were trying to influence the minister. In other words, they were trying to change his mind.
  "influence the minister = "change his mind"
- All the newspapers were trying to influence the minister. Namely, they were trying to change his mind.
  "influence the minister = "change his mind"
KPDS VE ÜDS'YE HAZIRLANANLAR İÇİN
ÖNEMLİ İNGİLİZCE GRAMER KONULARI
Burada size Kpds ve Üds sınavlarına hazırlık yapanların en fazla üzerinde durması gereken gramer konuları hakkında bilgiler vereceğim. Bu sınavlarda sadece gramer soruları % 30'luk bir dilime denk düşse de, özellikle bazı gramer konuları üzerindeki bilgi ve etüt eksikliğinden dolayı okuma ve paragraf tamamlama sorularından başarısız olunabilmektedir.
KPDS ve ÜDS sınavlarına hazırlanan tüm adayların İngilizce gramerinin inceliklerini bilmeleri beklenmektedir. Genellikle öğrencilerimiz aşırı detay ile uğraştıklarından yakınırlar, bu da gayet doğal bir şikayettir. İngilizcede daha önce hiç görmediğiniz yapıları görecek ve bu yapıların kurallarını bilmekle beraber tüm istisnalarını' da öğrenmeniz gerekecektir.
Sayılan / sayılamayan isimler, miktar belirteci, sıfatların sıralaması gibi konularda belki biraz unutma lüksünüz var. Ancak aşağıda sırlayacağım konularda ÇOK İYİ OLMALISINIZ.  İNGİLİZCE SINAV TEKNİKLERİ' adlı kitabımda bir çok taktiği bu bilgileri üzerine kurdum.
EN ÖNEMLİ GRAMER KONULARI
>> Cümlelerde Zaman Uyumu
>> Time Clause / Zaman Cümlecikleri
>> Clause bilgisi
>> Bağlaçlar ve Bağlaç Türleri
bazı arkadaşlar peki Adjective Clause, Noun Clause önemli değil mi ? diye soracaktır. Cevabım tabiî ki. Ancak ben bu yazıda tüm sınav soru türleri etkileyen gramer konularını göstermek istedim.
HANGİ KİTAPTAN BU KONULARI ÇALIŞABİLİRİM ?
Elinizde bir gramer kitabı varsa yukarıda gösterdiğim konuların olup olmadığına bakınız. İleri düzey tüm İngilizce gramer kitaplarının bu konuları geniş bir şekilde açıklaması beklenir.

Ancak benim tavsiyem  CESUR ÖZTÜRK - SYSTEMATIC APPROACH olacaktır. Cesur Hoca bu konular üzerinde bol örnek vermiş, Türkçe açıklamış ve dip notlar ile önemli noktaların altını çizmiş.

SADECE ÖĞRENMEKLE OLMAZ !
Gramer kitabından çalıştığınız konuyu 30 dakikada unutursunuz. Konuları ve detayları hatırlamak için bol bol alakalı soruları çözmelisiniz. Göreceksiniz soruları çözdükçe ve hatalarınızı buldukça sizde bu işte uzman haline geleceksiniz.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica