3 Ekim 2013 Perşembe

İngilizce Kelimeler - English Verbs


İngilizce Kelimeler - English Verbs

Fiil, eylemi yapan kişiye, zaman kipine, cinsiyet vs. gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterir.

1) İngilizce'de Geçişli Fiiller – English Transitive Verbs

Geçişli fiil her zaman bir aksiyon, hareket fiilidir. Cümledeki anlamının tamamlanabilmesi için mutlaka bir direkt nesneye ihtiyaç duyar. Fiildeki eylem nesneye dolaysız şekilde aktarılır.

Örnekler:

I punched him. - Onu dövdüm.
She kissed her daughter - Kızını öptü

Cümlede direkt bir nesne olmazsa, geçişli fiil tam olmaz.

Örneğin;

The child broke - Çocuk kırdı, - (Geçişli fiil tam degil)
The child broke the vase - Çocuk vazoyu kırdı, (Tam Geçişli Fiil )

Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için, hareket bir kimseye veya bir şeye mi yapılıyor diye sormak lazım. Yanıt evet ise, fiil geçişlidir.

The judge sentenced - Hakim mahkum etti, (soru; kimi mahkum etti?)
The judge sentenced the murderer - (Hakim caniyi mahkum etti.)
I see - Görüyorum, anlıyorum, (soru kimi)
I see the sky. - Gökyüzünü görüyorum.

2) İngilizce'de Geçişsiz Fiiller : English Intransitive Verbs

Geçişsiz fiil de bir aksiyon fiilidir. Ama direkt bir nesnesi olmaz. Aksiyon bir kimseye veya eşyaya nakledilmeden son bulur veya bir zarf tarafından değiştirilir. Bu fiillerle kurulan cümlelerde nesne olmaz; eylemin etkisi sadece özne üzerindedir. Yani, öznenin yaptığı kendine dönüktür.

Bir fiilin geçişsiz olup olmadığını anlamak için, aksiyonun bir şekilde, bir yönde veya bir dereceye kadar yapılıp yapılmadığını sormamız gereklir.

He died - Öldü ,
I fell - Düştüm,
You smiled - Gülümsedin

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki hareketlerin hiçbiri başka birisine veya başka bir şeye transfer edilmiyor.

3 ) İngilizce' de Hem Geçişli hem Geçişsiz Olabilen Fiiller – English Verbs That Function Both Transitive and İntransitive

Bazı fiiller, duruma göre, geçişli de olabilir, geçişsiz de.

Örnegin,

She laughed - Güldü, (Geçişsiz Fiil)
She laughed at me - Bana güldü, (Geçişli Fiil)
I understand - anlıyorum (Geçişsiz Fiil)
I understand her - Onu anlıyorum. (Geçişli Fiil)

4) İngilice Bağlantı Fiilleri – English Linking Verbs

Bağlantı Fiili cümledeki aksiyonu değil, özneyi tarif eder, özne hakkında bilgi verir. Bazen fiil veya fiil benzeri bir unsurdur. Cümledeki özneyi yüklem ile bağlar, Bir hareket veya hali ifade etmez.

Bunun başlıca örneği ve en yaygın olanı, “olmak – to be” fiilidir.

She is a nice girl. - O hoş bir kızdır.
We are friends - Biz arkadaşız.

Diğer bağlantı fiilleri şunlardır:

become - olmak
Get - elde etmek, almak
Seem - görünmek
Feel - hissetmek, duymak
appear - görünmek
Continue : devam etmek, sürdürmek
Taste - tadmak
Remain - kalmak,
Sound - ses vermek, gibi görünmek
Grow - büyümek, olmak,..laşmak, leşmek
Stay - kalmak, ikamet etmek
Look - görünmek,
smell - kokmak

Örnekler :

She is a doctor of bioethics - Biyotik doktoru oldu.
He became an engineer - O mühendis oldu.
It smells bad - Kötü kokuyor
He looks angry. - Kızgın görünüyor.
You are growing old. - İhtiyarlıyorsun.
I feel okay. - Kendimi iyi hissediyorum.

Bağlantı fiili özneye ait içinde bulunulan özellik veya koşulu belirtir. Özneyi cümlede eşdeğer bir kelimeye bağlar.

Check-up indicates that Mary is healthy - Check up Mary’in sağlıklı olduğunu gösteriyor.

Özne Mary, healthy kelimesine bağlanmıştır ki bu kelime Mary için veya onu tanımlamak için söylenmiştir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica