8 Haziran 2013 Cumartesi

21. Should - (-meli-malı) Tavsiye Cümle Yapısı


2. Seviye Videolar »
21. Should - (-meli-malı) Tavsiye Cümle Yapısı

Özkan Çelen Videolarından...Should: yardımcı fiil 
1. Manevi zorunluluk gösterir: 
I think I should go. Gitsem iyi olur galiba. 
Why shouldn´t I go? Niçin gitmeyeyim. 
You should apologize. Özür dilemelisin. 
You should have said “No!” “Hayır!” demeliydin. 
How should she have known he was a rogue? Serseri olduğunu ne bilsindi. 

2. İhtimal bildirir:
The weather should be nice. Herhalde hava güzel olur. 
She should easily get that prize. O ödülü kolaylıkla kazanması lazım.

3. Bazı şartlı cümlelerde kullanılır:
You can use the house should the weather turn bad. Hava bozarsa evden yararlanabilirsiniz.
If I were a polite person I should invite you to stay for dinner. Nazik bir kişi olsaydım akşam yemeğine buyurun derdim.
If he were here now I´d kill him. Şimdi karşımda olsa öldürürdüm.

4. Şaşkınlık belirtir:
At that moment who should telephone but Hikmet himself!
O an kim telefon etse beğenirsin? Hikmet´in ta kendisi!

5. Gelecek zamanı göstermek için kullanılır:
He said he should go. Gideceğini söyledi.

6. Olumluyken olumsuz bir anlam gösterir:
She should worry, with her good looks! O güzelliğiyle endişe etmesine hiç gerek yok aslında!


I should drink fruit  juice.

You should stay in bed.

We should eat meat.

They should live in Elazığ.

He should buy the red car.

She should tahe an Aspirin.

It should sleep everyday.

Ali should go home.

My son should study on medicine.

People should understand each other.

+       Ali should eat tomato.
-        Ali shouldn't eat tomato.
+?     Should Ali eat tomato?
-?      Shouldn't Ali eat tomato?
            Yes, he should.
            No, he shouldn't.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica