14 Ekim 2014 Salı

TO BE KONU ANLATIMI (EN SADE HALİYLE)

                                     
TO BE

To be fiili her ne kadar sözlük anlamıyla “olmak” demekse de geniş zamanda kullanıldığı zaman tam karşılığı Türkçe ‘ de cins isimlerin sonuna gelen
-ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz
gibi eklerdir.
İngilizcede fiiller Türkçedekinin aksine ,içinde nesne yada bir tümlrç bulunan cümlelerde nesneden önce kullanılırlar.Buna göre:
“Ayşe elma soyuyor” cümlesi Ingilizce mantığında “Ayşe soyuyor bir elma” olarak karşılık bulur.
To be fiili Ingilizce de istisna bir fiildir.Cümle içerisinde kullanılırken geniş zamanda görev yapıyorsa ve cümlenin ana fiiliyse “to be” olarak değil şahıs zamirlerine ya da diğer öznelere göre değişim göstererek am,is,are olarak kullanılır.

I amà I’m
You areà You’re
He isà he’s
She isà she’s
It isà it‘s
We are-à we’re
You areà you’re
They areàthey’re

A:bir ; daha çok herhangi bir anlamındadır. Sessiz harfle başlayan cins isimlerden önce kullanılır. A sculptorà bir heykeltraş
An:bir ; daha çok herhangi bir anlamındadır. Sesli harfle başlayan cins isimlerden önce kullanılır. An oleaster à bir iğde
S : İngilizcede ki çoğul ekidir. Türkçede ki –ler,-lar eklerinin görevini yapar.
A walnut à bir ceviz walnuts à cevizler

Ancak bu kuralları bozan bazı istisnalar vardır. Örn; üniversite öğretmeni anlamına gelen “university teacher” sesli harfle başlamasına rağmen telaffuz edilirken ağızdan çıkan ilk harf sessiz olduğu için (y) “an” ile değil “a” ile kullanılır.

OLUMLU CÜMLE
He is a sculptor. O bir heykeltraş tır.
1    2  3     4           1  3        4              2
I am a carpenter. Ben bir marangoz um .
1   2  3        4             1   3        4              2
They are  plumbers. Onlar tesisatçı dır lar.
   1      2            3     4      1           3         2   4

OLUMSUZ CÜMLE
Am à (olumsuz)am not à (kısaltma)amn’t
Are à (olumsuz)are not à (kısaltma)aren’t

Jack is a waiter. à Jack isn’t a waiter. àJack bir garson değildir.
                        1    2  3   4    5              1     4       5         3     2        
I am a sculptor à I am not a sculptor. à Ben bir heykeltraş değilim.
I amà Am I                                     Are you gardener?(Sen bir bahçıvan mısın?)
You areà are You                          Yes, I am. / No ,I am not
He isà is he
She isà is she                                   Is  she a nurse?(O bir hemşire mi?)
It isà is it                                          Yes, she is. / No, she isn’t
We are-à are we
You areà are you                           Are they  sculptors?(Onlar heykeltraş mı?)
They areà are they                         Yes, they are. / No, they aren’t.

                                                                                             


Oleaster : iğde
Porter : hamal
Servant : uşak
Composer : bestekar
Trainer : antrenör
Goal keeper : kaleci
centipede : kırkayak
vulture : akbaba
carob bean : keçiboynuzu
astrich : devekuşu
carp : sazanTRANSLATION


Ben bir hamal değilim. à I am not a porter.
Biz uşak değiliz. à We aren’t a servant.
Sen antrenör müsün? à Are you a trainer?
O bir kırkayak mıdır? à Is it a centipede?
O bir akbaba değildir. à It isn’t a vulture.

Biz kaleci değiliz. à We aren’t goal keepers.
O bir bestekardır. à He is a composer.
O bir iğde mi? à Is it an oleaster?
Onlar keçiboynuzu mu? à Are they carob beans?
Sen kaleci misin? à Are you a goal keeper?

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica