20 Mart 2013 Çarşamba

10.Singular and Plural | Tekil ve Çoğul

İngilizcede Singular and Plural - Tekil ve Çoğul Yapma
  

 İngilizce'de isimler (nouns), countable ve uncountable diye ikiye ayrılmaktadır. Bunlar sayılabilir ve sayılamaz isimlerdir. Sayılabilir isimler singular (tekil) ve plural (çoğul) halde kullanılırlar. Fakat sayılamaz isimler daima yalın halde tekil olarak kullanılmaktadır.

İngilizce'de sayılabilir isimler, sonuna aldıkları -s ve -es ekleriyle çoğul olur.

1) Sonu "o" ile biten isimler (-es) alır: potato - potatoes

2) Sonu "x" ile biten isimler (-es) alır: fox - foxes

3) Sonu "s" ile biten isimler (-es) alır: glass - glasses

4) Sonu "f/fe" ile biten isimler (-ves) alır: wolf - wolves

5) Sonu "y" ile biten isimlerde bir önceki harf de sessiz ise "y" düşer ve (-ies) eki gelir: story - stories, city - cities gibi...

6) Sonu "ch/sh" ile biten isimler (-es) alır: dish -  watches

7) Bunlar dışında kalan diğer isimler (-s) alır: books, kids, pecils gibi...

Ancak -s veya -es eki almayan istisnai durumlar da mevcuttur; bunlardan bazı örnekler:

man (adam) - men (adamlar)

woman (kadın) - women (kadınlar)

person (kişi) - people (insanlar)

tooth (diş) - teeth (dişler)

foot (ayak) - feet (ayaklar)

mouse (fare) - mice (fareler)

fish (balık) - fish (balıklar)

sheep (koyun) - sheep (koyunlar)

ox (öküz) - oxen (öküzler)

goose (kaz) - geese (kazlar)

this (bu) - these (bunlar)

that (şu) - those (şunlar)

İngilizcede Singular and Plural - Tekil ve Çoğul Yapma

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica