31 Mart 2013 Pazar

15.Simple Present Tense (am,is,are) - Geniş Zaman Durum Cümlesi


15.Simple Present Tense (am,is,are) - Geniş Zaman Durum Cümlesi

Videolu - Yazılı ve Şablonlu Şekilde Hazırlanmış Konu Anlatımı


Simple Present Tense Olumlu Cümle Konu Anlatımı

Simple Present Tense Affirmative
Özne + Fiil + Tümleç

Present Simple Tense (İngilizce Geniş Zaman ) ile fiilin yalın hali kullanılır. (go,workspeakstudy gibi). Fakat fiili gerçekleştiren  3. tekil şahıs ise (he, she, it), fiil duruma göre s/es/ies ekini alır.
 • run a letter every day.
 • You run a letter every day.
 • We run a letter every day.
 • They run a letter every day.
 • He runs a letter every day.
 • She runs a letter every day.
 • It runs a letter every day.

Simple Present Tense Olumsuz Cümle Konu Anlatımı

Simple Present Tense Negative
Özne + DON’T/DOESN’T+ Fiil + Tümleç

Simple Present Tense cümlelerinin olumlu yapısında yardımcı fiil kullanılmıyor. Ancak Simple Present Tense cümlelerinin soru ve olumsuz şekillerini yapabilmemiz için yardımcı bir fiile gereksinim duyarız. Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman ) cümlelerinin olumsuz ve soru şekillerinde DO ve DOES yardımcı fiilini kullanılır. Bunlardan DOES yardımcı fiili sadece 3. tekil şahıslar için (he/she/it) kullanılır. DO yardımcı fiili ise diğer şahısların bulunduğu cümlelerde kullanılır. Bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi, yardımcı fiili olumsuz yaparken yardımcı fiilden sonra NOT ifadesi eklenir. DO NOT yada DOES NOT şeklinde. Yine bütün yardımcı fiillerde olduğu gibi kısaltılmış olarak N’T uygulanırsa DON’T yada DOESN’T halini alır.
 • don’t run a letter every day.
 • You don’t run a letter every day.
 • We don’t run a letter every day.
 • They don’t run a letter every day.
 • He doesn’t run a letter every day.
 • She doesn’t run a letter every day.
 • It doesn’t run a letter every day.
Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde ben, sen/siz, biz, onlar öznesi ile don’t yardımcı fiili kullanılırken 3. tekil şahıslar için doesn’t yardımcı fiilinden faydalanıyoruz. Yukarıdaki örneklerde de görebileceğiniz gibi simple present tensolumsuz cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın hali kullanılır.

Simple Present Tense Soru Cümlesi Konu Anlatımı

Simple Present Tense Question
DO/DOES + Özne + Fiil + Tümleç

Şimdi de Simple Present Tense olumlu soru ve Simple Present Tense olumsuz soru yapılarından bahsedeceğiz. İngilizce’ de kullanılan zamanların tümünde cevabı EVET ya da HAYIR olarak verilen sorular daima yardımcı fiil ile sorulur. Simple Present Tense yardımcı fiili ise DO ve DOES‘ dır.
 • Do run a letter every day?
 • Do you run a letter every day?
 • Do we run a letter every day?
 • Do they run a letter every day?
 • Does he run a letter every day?
 • Does she run a letter every day?
 • Does it run a letter every day?
Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde Simple Present Tense olumlu soru cümlelerinde ben, sen/siz, biz, onlar öznesi ile do yardımcı fiili kullanılırken 3. tekil şahıslar için doesyardımcı fiilinden yararlanıyoruz. Yukarıdaki örnekler de de görebileceğiniz gibi simple present tense soru cümlelerinde tüm şahıslar için fiilin yalın halini kullanırız. Olumsuz soru yapmak için soru cümlesi özneye göre don’t yada doesn’t ile başlar.
İngilizce’ de -hangi zamanda olursa olsun- yardımcı fiille sorulan soruların cevabı YES yada NO ile başlar. Şimdi birkaç örnekle bu sorulara nasıl cevap verebiliriz bunu inceleyelim.
 • Do you go to the cinema? (Sinemaya gider misiniz?)
  • Yes, I do. (Evet giderim.)
  • No, I don’t. (Hayır gitmem.)
 • Does Selin read books? Selin kitapları okur mu?
  • Yes, she does. (Evet okur.)
  • No, she doesn’t. (Hayır okumaz.)

Simple Present Tense “WH” Question

“WH Questions” olarak tabir edilen soru cümleleri genellikle cümlenin başında yer alırlar. (what – when – where – who – why – how – how much – how many) Örnekler:
 • What do you do? I’m a teacher.
 • What does he do? He’s a teacher.
 • What do you like? I like pop music.
 • What does Ahmet like? Ahmet likes pop music.
 • Where do you live? I live in Germany.
 • Where does he live? He lives in Germany.
 • Where do they play? They play in the garden.
 • Where does she play? She plays in the garden.
 • When do you go to the cinema? I go to the cinema on Saturdays.
 • When does Kerem run? Kerem runs with his dog every day.
 • Why do you go to Izmir? We go to Izmir because it is warm there.
 • What does Sedat repair? Sedat repairs his bike.
 • How does Hakan drive his car? Hakan drives his car carefully.
 • What does Filiz do? Filiz goes to Italy for a holiday.
Dikkat: Who, what veya which özne durumunda olduğu zaman do/does kullanılmaz.
 • Who lives in this house? Ahmet lives in this house.
 • Who rides his bike? Remzi rides his bike.
Simple Present Tense ile ilgili konu anlatımına devam ediyoruz. İngilizce Geniş Zaman 3. tekil şahıslarda fiilin yalın haline fiilin durumuna göre S/ES/IES takılarının eklendiğini görmüştük. Şimdi bunu biraz daha iyi anlamaya çalışalım.

Simple Present Tense 3. tekil şahıslarda (heshe,it) fiilin durumu:

Eğer fiilin son harfleri şunları içeriyorsa ( -ss, -sh, -ch, -xyada –o ) fiilin sonuna es takısı eklenir. Örnekler:
 • kiss – kisses
 • finish – finishes
 • watch – watches
 • mix – mixes
 • go – goes
Eğer fiilin son harfi y ise ve y den önceki harf de sessiz bir harf ise y harfi kalkar ve yerineies gelir. Örnekler:
 • study – studies
 • copy – copies
 • try – tries
 • carry – carries
Simple Present Tense Özkan Çelen
Simple Present Tense


1 yorum :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Yandex.Metrica